Ostala oprema

Natezač prihvata glavnog jedra

BAMAR BPC TRIM – hidraulični cilindar s prijenosom (parankom)

Radi se o 4:1 sistemu paranka kojim se upravlja pomoću „push-pull“ hidrauličnog cilindra. Dizajniran je prvenstveno za upravljanje škotama (glavno jedro, genoa), ali može služiti i za druge namjene.

BPC-TRIM može se smjestiti unutar buma ili u neko drugo za to predviđeno spremište. Sistemom se upravlja pomoću posebno dizajnirane elektrohidrauličke upravljačke jedinice. Svi BPC-TRIM cilindri dostupni su i u „flat“ izvedbi.