Ostala oprema

Natezač prihvata glavnog jedra

BAMAR BPC TRIM – hidraulični cilindar s prijenosom (parankom)

Radi se o 4:1 sistemu paranka kojim se upravlja pomoću „push-pull“ hidrauličnog cilindra. Dizajniran je prvenstveno za upravljanje škotama (glavno jedro, genoa), ali može služiti i za druge namjene.

BPC-TRIM može se smjestiti unutar buma ili u neko drugo za to predviđeno spremište. Sistemom se upravlja pomoću posebno dizajnirane elektrohidrauličke upravljačke jedinice. Svi BPC-TRIM cilindri dostupni su i u „flat“ izvedbi.

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.