Osiguranje

ASPAR-RIGGING d.o.o. posjeduje osiguranje od profesionalne odgovornosti brodopopravljača, kao i osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama (štete uzrokovane našom krivnjom na plovilu našeg klijenta, ili na plovilu treće osobe, kao i na ostaloj privatnoj imovini trećih osoba).

Svi naši djelatnici obučeni su za rad na visini te posjeduju valjano liječničko uvjerenje.

Brodopopravljač

Kontaktirajte nas

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.