Servis i montaža

Aspar-rigging klijentima može ponuditi servis i montažu sljedećeg:

 • jarbola i jarbolne opreme (pripone, terminali, bum, križevi, tanguni, konopi,….)
 • opute (sajle, tondini, oputa od vlakana)
 • sistema hidraulike
 • rol sistema
 • palubne opreme (vinčevi, koloturnici, klizači, stoperi,…)
 • konopa (Podigači, škote, privezni konopi,…)
 • jedara, u suradnji s našim partnerima (Onesails North sails,...)

Osim navedenog, naš iskusni tim nudi i sljedeće usluge:

 • izradu upletki
 • vizualni pregled (jarbol ,oputa, konopi, palubna oprema,…), po potrebi uz izradu pisanog izvještaja s fotografijama
 • skidanje i postavljanje jarbola, po potrebi uz uslugu dizalice u suradnji s našim pouzdanim partnerima
 • priprema jarbola za farbanje
 • pisane izvještaje s fotografijama za potrebe osiguranja
 • trimanje jarbola
 • savjetovanje – optimalno rješenje vašeg problema

Klijentima preporučamo redovite godišnje preglede jarbola, opute, konopa i palubne opreme kako bi osigurali nesmetano jedrenje tijekom godina. Ukoliko je potrebno i dogovoreno, izradit ćemo pisani izvještaj s fotografijama, kao i ponudu za potrebne popravke ili servis. Predlažemo da pregled dogovorite unaprijed kako bi bili sigurni da će se potrebni radovi moći odraditi tijekom zime, ali i da ćete imati dovoljno vremena za pripremiti plovilo za nadolazeću sezonu.

Za informacije o preporučenim servisnim intervalima, možete proučiti naše detaljne upute o održavanju opute od sajli, tondina ili vlakana.

Oputa - sajla - održavanje

Pogodna za izradu opute zbog svoje fleksibilnosti, čvrstoće, raznolike primjene i završnih terminala. Bez obzira koristite li 1x19 ili Dyform sajlu s konusnim terminalima ili terminalima za uprešavanje, redoviti pregledi su neophodni kako bi se produžio vijek trajanja sajli.

Pregled

Pri pregledavanju sajli i pripadajućih završnih terminala treba obratiti pažnju na znakove korozije. Zahvaljujući slijevanju vode niz sajlu, donji terminali pokazuju ove znakove prije same sajle. Voda i nečistoća koje se nakupljaju u donjim terminalima prouzročuju koroziju unutar samog terminala, samim time ugrožavajući i sajlu unutar terminala.

Uprešani terminali

Snažan i efikasan način izrade završnog dijela sajle pomoću uprešavanja sajle na terminal. Ako se prešanje obavi stručno, sa svake strane terminala ostaju dvije «linije» koje izgledaju kao izdignuti greben zaobljenih rubova (normalno i uobičajeno za ovaj način prešanja).

Ako se terminal preša nekoliko puta, ovi rubovi će se izgladiti, ali pri tome dolazi do kaljenja materijala (materijal postaje pretvrd), što rezultira većom vjerojatnošću loma i dovodi do stvaranja mikroskopskih pukotina u kojima se počinje javljati korozija.

Pri pregledu uprešanih terminala, treba obratiti naročitu pažnju na unutarnje rubove koji dolaze u dodir sa sajlom. Ako uočite pukotine, one su pokazatelj da je unutar terminala prisutna korozija. Preporučljivo je spoj ispitati vizualno ili testom boje kako bi bili sigurni da je spoj još uvijek siguran za korištenje (u prosjeku je to još 1-2 godine).

Konusni terminali

Vijek trajanja Norseman konusnih terminala uglavnom je duži od same sajle. Međutim, preporučljivo je promijeniti unutarnji konus prilikom svakog pregleda. Vrlo je važno pregledati unutarnju šupljinu kako bi se uočili znakovi moguće istrošenosti ili pukotine koje zahtijevaju promjenu cijelog terminala, ali i pripadajuće sajle. Pažljiv vizualni pregled omogućit će duži vijek trajanja konusnih terminala.

Sajla

Pregled sajli može se napraviti vizualno s pažnjom usmjerenom na prisutnost korozije, promjenu boje, pojavu pukotina, stanje spoja sajle i terminala. Hrđa na sajli pojavljuje je zato što se ona slijeva niz sajlu iz gornjih terminala. Posebnu pozornost treba obratiti na slomljene i izlizane niti. Preporučljivo je promijeniti sajlu ako se uoči puknuće niti.

Oputa - sajla

Postoje mnogi čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjeni trajnosti opute od sajle koja se danas koristi na modernim jarbolnim sustavima.

Najznačajniji čimbenici su:

 • Vrijeme i/ili milje u plovidbi – osnovno pravilo, izvršiti STUPANJ C pregled (vidi tablice održavanja), jarbola i opute nakon maksimalno 40.000 prijeđenih milja ili svakih 6 godina. Raspored opsežnog održavanja mora uključivati pregled jarbola, sajli i svih završnih terminala. Preporučljivo je promijeniti navojne terminale nakon maksimalno 40.000 milja ili 6 godina. Navojni terminali mogli bi izdržati još nekoliko godina, ali je isplativije promijeniti njih nego jarbol i cjelokupnu oputu.
 • Opterećenje sajle u odnosu na prekidnu čvrstoću – serijske i izvanserijske jedrilice uglavnom imaju veliki sigurnosni faktor u izradi opute jer se koriste predimenzionirani promjeri sajli. Radno je opterećenje u normalnim uvjetima 15-25% prekidne čvrstoće. Međutim, neki proizvođači koriste manje promjere sajli kako bi smanjili ukupni trošak proizvodnje.
 • Ekstremni uvjeti jedrenja – ako se često plovi u ekstremnim vremenskim uvjetima, vijek trajanja sajli znatno se smanjuje. Što je veće opterećenje opute, manji joj je vijek trajanja.
 • Način održavanja opute – redovita kontrola, održavanje i ispiranje završnih terminala slatkom vodom rezultirat će dužim vijekom trajanja opute.

Utjecaj vanjskih uvjeta na oputu

Bitan čimbenik u vijeku trajanja opute su izloženost vanjskim uvjetima. Ako je plovilo u području znatnog onečišćenja zraka, to će rezultirati kraćim vijekom trajanja jarbolnog sustava. Učestalo čišćenje i pregled mora biti dio uobičajenog rasporeda održavanja (STUPANJ A – vidi tablice održavanja).

Pregled T-terminala

Završni terminal koji se vrlo često koristi pri izradi opute od sajli je T-terminal. Ovaj terminal zahtijeva detaljan pregled i česte promjene. Zahvaljujući dizajnu, predstavlja jedan od rijetkih terminala koji imaju puno manju trajnost u odnosu na puni profil ili sajlu. Pri pregledu T-terminala obratite pažnju na pukotine na unutarnjoj strani savijenog dijela jer je to mjesto najvećeg zamora materijala. T-terminale trebalo bi mijenjati jednom godišnje, ovisno o upotrebi, prijeđenim miljama i uvjetima jedrenja.

Naša procjena vijeka trajanja na osnovi klimatskih varijabli i saliniteta mora:

 • Maksimalne temperature zraka i salinitet – 5-10 godina
 • Prosječne temperature zraka i salinitet – 10-15 godina
 • Jezera i rijeke – 15-20 godina

Oputa - puni profil (rod) - održavanje

Postoje mnogi čimbenici koje treba uzeti u obzir pri procjeni trajnosti opute punog profila koja se danas koristi na modernim jarbolnim sustavima. Najznačajniji čimbenici su:

Vrijeme i/ili milje u plovidbi

Osnovno pravilo, obaviti STUPANJ C pregled za Kategoriju plovila 1 & 2 (vidjeti tablice održavanja), jarbola i opute nakon maksimalno 40.000-60.000 prijeđenih milja ili svakih 6 godina. Raspored opsežnog održavanja mora uključivati pregled glava i završnih terminala svih punih profila. Ako je neka od glava istrošena ili napukla, punom profilu se glava mora ponovno uprešati.

To ne znači da se mora promijeniti cijeli puni profil. Promjena cijelog punog profila izvodi se kada navoji završnog terminala više ne mogu kompenzirati skraćivanje punog profila. Istodobno s uprešavanjem nove glave punog profila, preporučljivo je promijeniti navojni terminal. Navojni terminali mogli bi izdržati još nekoliko godina, ali je isplativije promijeniti njih nego jarbol i cjelokupnu oputu.

Do zamora opute dolazi i na suhom vezu, ako je jarbol podignut, zbog utjecaja vjetra na jarbol i oputu. To je podatak koji treba uzeti u obzir prilikom procjene vijeka trajanja opute.

Situacija koja dovodi do zamora materijala opute, a često se previdi, jest suhi vez. Na suhom vezu, s uzdignutim jarbolom, zbog utjecaja vjetra dolazi do torzionih opterećenja, koja često ne računamo pri procijeni vijeka trajanja opute.

Opterećenje punog profila u odnosu na prekidnu čvrstoću

Regatne jedrilice uglavnom koriste najmanje moguće promjere punih profila kako bi maksimalno smanjile težinu opute i površinu izloženu vjetru. Ovakav način izrade opute čest je i pri proizvodnji ostalih jedrilica kako bi se maksimalno smanjila cijena proizvodnje. Upotreba punih profila manjih promjera znatno smanjuje njihov vijek trajanja jer maksimalna opterećenja pri jedrenju često prelaze i 50% prekidne čvrstoće punog profila. Veće izvanserijske jedrilice uglavnom imaju viši sigurnosni faktor jer se koriste predimenzionirani promjeri punih profila čime se radna opterećenja održavaju samo na 15-25% prekidne čvrstoće pri maksimalnim uvjetima jedrenja. Upotreba manjih promjera punih profila uvelike im smanjuje vijek trajanja, kao i sveukupni sigurnosni faktor jedrilice.

Ekstremni uvjeti jedrenja

Ako se često plovi u ekstremnim vremenskim uvjetima, vijek trajanja punih profila znatno se smanjuje. Što je veće opterećenje opute, manji joj je vijek trajanja.

Način održavanja opute

Redovita kontrola, održavanje i ispiranje završnih terminala slatkom vodom rezultirat će dužim vijekom trajanja opute.

Utjecaj vanjskih uvjeta na oputu

Bitan je čimbenik u vijeku trajanja opute izloženost vanjskim uvjetima. Ako je plovilo u području znatnog onečišćenja zraka, to će rezultirati kraćim vijekom trajanja jarbolnog sustava. Učestalo čišćenje i pregled mora biti dio uobičajenog rasporeda održavanja (STUPANJ A – vidi tablice održavanja).

Rutinski pregledi

Nakon temeljitog pregleda (STUPANJ C: 40.000-60.000 milja ili 6 godina – vidi tablice održavanja) prilikom kojeg nismo pronašli nikakva oštećenja, razumno je očekivati da puni profil može potrajati još 20000-30000 milja. Međutim, preporučljivo je izvršiti ponovno uprešavanje glave punih profila i promjenu navojnih terminala.

Pregled T-terminala

Završni terminal koji se vrlo često koristi u izradi opute od punih profila je T-terminal. Ovaj terminal zahtijeva detaljan pregled i česte promjene. Zahvaljujući dizajnu jedan je od rijetkih terminala koji imaju puno manju trajnost u odnosu na puni profil ili sajlu. Pri pregledu T-terminala obratite pažnju na pukotine na unutarnjoj strani savijenog dijela jer je to mjesto najvećeg zamora materijala. T-terminale trebalo bi mijenjati jednom godišnje, ovisno o upotrebi, prijeđenim miljama i uvjetima jedrenja.

Što gledati pri pregledu opute punog profila

Pukotine u sastavnim dijelovima opute, naročito transverzalne pukotine u odnosu na smjer opterećenja (znak neizbježnog loma). Pukotine se mogu pronaći vizualnim pregledom, povećalom ili testom s bojom. Osim ovih tehnika pregleda, postoje i profesionalne tehnike (ultrazvučno testiranje, «X-ray» test i vrtložni test), koje omogućuju dijagnosticiranje transverzalnih pukotina glave punih profila unutar samog završnog terminala.

Prije vizualnog pregleda puni profil mora biti očišćen i ispoliran kako bi se izložile pukotine. Korodirani dijelovi često ukazuju na pukotine. Osim na pukotine, potrebno je obratiti pažnju na koroziju, točkasto korodiranje, crne linije, hrđu i istrošenost površine. Područja s promjenom boje ili potencijalnom korozijom treba temeljito očistiti i provjeriti. Ako nakon temeljitog čišćenja, korozija, točkasto korodiranje ili istrošenost i dalje postoje, obavezno nas konzultirajte, jer će u tom slučaju biti potrebno ponovno uprešati glavu punog profila ili promijeniti cijeli puni profil i pripadajuće terminale.

Pravilno trimanje jarbolnog sustava iznimno je značajno za vijek trajanja opute. Izvijenost i iskrivljenost punog profila, zbog nestručnog postavljanja završnih terminala i trimanja jarbolnog sustava, rezultira povećanjem opterećenja i znatno smanjuje vijek trajanja opute. Ako je terminal ili puni profil «radio» u iskrivljenim ili nestručno postavljenim uvjetima, potrebno ih je zamijeniti. Iskrivljeni puni profil je moguće izravnati (ovisi o veličini iskrivljenosti) i ponovno ga koristiti. Za ovu odluku potrebna je stručna procjena, te vas molimo da nas konzultirate glede ovog pitanja.

Oputa - vlakna - održavanje

Jedna od osnovnih razlika između punih profila, sajli i vlakana (Kevlar, PBO) je velika osjetljivost vlakana na vanjske utjecaje. Tijekom vremena, vanjski uvjeti slabo utječu na strukturu punih profila. Međutim, isti vanjski uvjeti mogu znatno smanjiti trajnost opute od vlakana.

UV zračenje i prirodni uvjeti

Ako škota ili podigač prelaze preko opute od vlakana, s vremenom će istrošiti vanjsku košuljicu ili čak i samu jezgru. U ovom slučaju vlakna su direktno izložena vanjskim uvjetima, UV zračenju i vlazi, što rezultira njihovim propadanjem. Izloženost vlakana, bilo vidljivoj ili UV svjetlosti dovodi do njihova propadanja, gubitka čvrstoće i potencijalnog loma. Visoka relativna vlaga pri visokim temperaturama može s vremenom dovesti do slabljenja čvrstoće vlakana. S obzirom da su prirodni uvjeti sveprisutni, od izuzetne je važnosti redovito pregledati oputu od vlakana kako bi se što ranije primijetila oštećenja zaštitne košuljice, što dovodi do izloženosti samih vlakana.

Pregled

Pregled opute od vlakana je ključan za sigurnu i dugotrajnu upotrebu opute od vlakana. Rutinski vizualni pregled košuljice i završnih terminala treba se učestalo provoditi kako bi im se povećao vijek trajanja. Tijekom jedrenja ili regata ova vrhunska oputa treba se kontrolirati svaki dan.

 • Potrebno je obratiti pozornost na znakove oštećenja, abrazije ili lomova košuljice kako bi se spriječilo štetno djelovanje UV zračenja na samu jezgru. Osim toga, važno je obratiti pozornost i na završne terminale. Tijekom vremena pod utjecajem topline moguća je pojava povlačenja košuljice na spoju s završnim terminalom. Ova situacija je sasvim normalna i ne predstavlja alarmantni problem jer ispod zaštitne košuljice postoji unutarnji izolacijski sloj ljepila. Međutim, usprkos postojećem sloju ljepila potrebno je svakodnevno kontrolirati nastalu situaciju.
 • Ako na oputi od vlakana koristite «bi-conic» završne terminale, bitno je napomenuti da ih prilikom pregleda nije potrebno otvarati. Za razliku od punog profila, u ovom slučaju ne postoji glava unutar šupljine, a konus koji drži cijeli sistem na okupu je fiksan. Otvaranje terminala rezultirat će lomom tvornički postavljene izolacije, postavljene radi zaštite unutrašnjih vlakana od vanjskih uvjeta.
 • Međutim, na samom terminalu postoje radni metalni dijelovi slični onima na oputi od punih profila. Ovi metalni dijelovi moraju se redovito pregledavati, pri čemu treba obratiti pažnju na istrošenost, iskrivljenost, koroziju i pukotine.
 • Ako na oputi od vlakana koristite «Z system» tehnologiju, važno je kontrolirati karbonsku zaštitu terminala kako bi se što ranije uočile moguće pukotine uzduž zaštite ili otvori unutar izolacije od ljepila. Ova zaštita sprečava štetnost vanjskih utjecaja (UV zračenje, vlaga).
 • Završni terminal koji se vrlo često koristi u izradi opute od vlakana je T-terminal. Ovaj terminal zahtijeva detaljan pregled i česte promjene. Zahvaljujući dizajnu predstavlja jedan od rijetkih terminala koji imaju puno manju trajnost u odnosu na puni profil ili sajlu. Pri pregledu T-terminala obratite pažnju na pukotine na unutarnjoj strani savijenog dijela jer je to mjesto najvećeg zamora materijala.
 • T-terminale trebalo bi mijenjati jednom godišnje, ovisno o upotrebi, prijeđenim miljama i uvjetima jedrenja.

Trajnost PBO-a

Na osnovi iskustva, za PBO koji je redovito pregledavan i ne pokazuje znakove oštećenja može se očekivati sljedeće (ovisno o uvjetima u kojima je korišten):

 • Ako je maksimalno opterećenje manje od 25% specificirane radne snage (bočne sartije), preporučujemo njihovu promjenu svakih 26000-30000 milja ili svake 3 godine.
 • Ako je maksimalno radno opterećenje veće od 25%, ali manje od 35% specificirane radne snage, (pramčani i krmeni štraj), preporučujemo njihovu promjenu svakih 17.000-20.000 milja ili svake 2 godine

Trajnost Kevlara

Na osnovi iskustva, za Kevlar koji je redovito pregledavan i ne pokazuje znakove oštećenja, može se očekivati sljedeće (ovisno o uvjetima u kojima je korišten): Ako je maksimalno radno opterećenje manje od 40% specificirane radne snage opute, preporučujemo njihovu promjenu svakih 26.000-30.000 milja ili svakih 4-6 godina.

Kontaktirajte nas

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.