Ostala oprema

Lazy jack

„Lazy jack“ (ili lazyjacks) je naziv za set konopa koji usmjeravaju jedro na bum prilikom spuštanja ili kraćenja jedra, čime se bitno smanjuje vrijeme potrebno za slaganje jedra kao i potreban broj članova posade. Lazy jack sistem fiksira se na jarbol (obično ispod najgornjeg seta križeva) te na nekoliko pozicija na bumu. Obično se uz njih montira i „Lazy bag“ vreća za jedro te se na taj način minimizira vrijeme potrebno za slaganje jedra. Ovisno o željama, možemo proizvesti lazy jack sistem posebno za Vaš brod ili možete uzeti neki od komercijalnih setova različitih proizvođača. Za više informacija ili ponudu, molimo da nas kontaktirate.

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.