Oputa

Puni profil (Tondin)

Oputa punog profila izrađena je od materijala Nitronic 50, a karakteriziraju je minimalna rastezljivost i velika prekidna čvrstoća, te time i manja težina po dužnom metru sajle. Koristi se na svim brodovima kojima se žele postići bolje performanse.

R505

Puni profil velike čvrstoće, male rastezljivosti, otporan na koroziju, hladno vučen, visoka kvaliteta završne obrade. Pogodan za sve tipove jedrilica.

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.