Oputa

Karbon

Kao i oputa od vlakana, oputa od karbona bitno smanjuje težinu jedrilice, čime se povećavaju njene performanse. Proizvodi se od predimpregniranih vlakana koja se u kontinuiranom pletu omataju oko terminala. Osim manjom težinom, oputa od karbona odlikuje se i manjom osjetljivošću na vremenske uvjete i mehanička oštećenja. Zbog specifičnih karakteristika materijala, moguće je izraditi pripone bilo koje dužine iz jednog komada, bez potrebe korištenja spojeva. Uglavnom se koristi na regatnim jedrilicama i velikim jahtama.

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.