Jarboli

Karbonski jarbol

Profili jarbola

Šifra Dimenzije
C 140 140 x 90
C 160 160 x 106
C 190 190 x 109
C 210 210 x 109
C 245 245 x 134
C 265 265 x 134

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.