Tangun / Baštun

Baštun

Kosnik

Baštun ili kosnik koristi se kako bi se prednji rogalj prednjeg jedra izbacio ispred broda, time otvarajući mogućnost korištenja jedra veće kvadrature. Istovremeno se i težište jedara pomiče naprijed, čime se brod stabilizira pa je lakše održavati kurs i brzinu. Kako se prednje jedro pomiče ispred broda, dolazi mu i manje prljavog vjetra od glavnog jedra, što u konačnici olakšava trimanje.

Baštun se obično jednostavno montira na palubu, a moguće je odabrati između aluminijskih i karbonskih baštuna.

Ako Vam je potreban baštun, pošaljite nam informacije poput tipa/veličine jedrilice, kvadrature jedra koje ćete koristiti, itd., kao i ostale informacije koje će nam olakšati odabir adekvatnog baštuna za Vaš brod.

Ovlašteni servisni centar

Dio smo mreže članova unutar BSI grupe sa statusom Ovlaštenog servisnog centra

Kao servisni centar slijedimo BSI-jeve preporuke i smjernicete smo u potpunosti podržani od strane tvornice jer koristimo samo materijale koje je isporučio ili odobrio BSI kada radimo popravke za nove ili prethodno isporučene BSI projekte. Time se osigurava potpuna vidljivost i povijest svih materijala ugrađenih u paketu opreme.