Tangun / Baštun

Baštun

Kosnik

Baštun ili kosnik koristi se kako bi se prednji rogalj prednjeg jedra izbacio ispred broda, time otvarajući mogućnost korištenja jedra veće kvadrature. Istovremeno se i težište jedara pomiče naprijed, čime se brod stabilizira pa je lakše održavati kurs i brzinu. Kako se prednje jedro pomiče ispred broda, dolazi mu i manje prljavog vjetra od glavnog jedra, što u konačnici olakšava trimanje.

Baštun se obično jednostavno montira na palubu, a moguće je odabrati između aluminijskih i karbonskih baštuna.

Ako Vam je potreban baštun, pošaljite nam informacije poput tipa/veličine jedrilice, kvadrature jedra koje ćete koristiti, itd., kao i ostale informacije koje će nam olakšati odabir adekvatnog baštuna za Vaš brod.